Krey IRC Network

Welcome Page
IRCHelp
Policy
AUP
K Service
    K FAQ
Banners
Server List
Popular Channels
Statistics

 

K Frequently Asked Q

FAQ K


Wat is K?

K is een services kanaal beveiliging.
Wanneer je jouw kanaal registreert, in K's database, zal K jouw kanaal joinen.
Om je kanaal in K te registeren moet je ook zelf, als gebruiker, in K geregistreerd staan.
K gebruikt de combinatie HANDLE en je PASWOORD om je te herkennen als gebruiker.


Wat is een Handle?

K gebruikt de combinatie HANDLE en je paswoord om je te herkennen als gebruiker.
Handle is een synoniem voor loginnaam of gebruikersnaam en overal in de help of de FAQ zal je het woord handle
zien staan, dit wil dus telkens je login of gebruikersnaam zeggen.
Ook servicesmedewerkers vragen je handle als je problemen met K hebt.
/msg K help


Waarvoor dient de helpfunctie in K?

Het helpcommando geeft je de mogelijkheid om te zien welke commando's beschikbaar
zijn en hoe je deze commando's moet uitvoeren
/msg k help
/msg k help commando


Welke functie's zijn beschikbaar in K?

De volgende commando's zijn beschikbaar:
LOGIN, REGISTER, INFO, HELP,
OP, VOICE, UNVOICE, GETKEY, INVITE, KICK, CLEARCHAN, LIST, ADD, EDIT, DELETE,
SET, REGCHAN, USERINFO, CHANINFO, WHOIS, INFO, HELP
Voor meer informatie over een bepaald commando:
/MSG K HELP <commando>


Waarom moet ik me registeren in K?

Om van de mogelijkheden van K gebruik te maken is het noodzakelijk dat K je herkent als gebruiker.
/msg k help.
/msg k help register


Hoe moet ik me registeren in K?

typ /msg K register handle paswoord emailadres

Je handle kan BV je nick zijn of je voornaam.
Een paswoord is een woord wat alleen jou bekend is.
Je paswoord moet uit tenminste 6 letters bestaan waarvan in ieder geval één hoofdletter en één cijfer of ander leesteken.
Het is van belang dat je het paswoord niet vergeet.
Vergeet ook niet dat je een werkend email adres moet opgeven.
Na registratie kan je voorkeur taal (Nederlands of engels) instellen.

/msg k help set language


Waarom moet ik mijn e-mailadres invoeren in K?

Wanneer jij, om de één of andere reden, je paswoord hebt vergeten kan er een nieuw paswoord in K gevoegd worden.
Je krijgt dan een e-mail van één van de servicesmedewerkers op het -emailadres die jij in K hebt gezet.
Wanneer er geen e-mailadres is toegevoegd kunnen en mogen de servicesmedewerkers je niet helpen.
Je e-mailadres is alleen opvraagbaar door servicesmembers en zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

/msg k help set email


Hoe zet ik mijn e-mailadres in K?

/msg k set email jouw emailadres.


Hoe zet ik taal Nederlands in K?

/msg K set language dutch


Hoe krijg ik K op mijn kanaal?

Je hebt, als gebruiker van K, de mogelijkheid om je kanaal te laten registreren in K.
K zal jou herkennen als kanaalowner en geeft je het hoogste level en flags
Na het registreren komt K op jouw kanaal.

type /msg k regchan #kanaalnaam


Wat zijn levels?

K gebruikt een combinatie van LEVELS en FLAGS.
De flags beschrijven wat je kunt doen, terwijl het level je rang in het kanaal beschrijft.
Voor elk level, zijn een aantal flags standaard ingesteld. Dus tenzij je
speciale dingen wil doen, moet je deze flags zelf nooit aanpassen.
Je kan de commando's die uitgevoerd worden op een gebruiker NIET
gebruiken op hen, als ze een hoger level dan jij hebben.
Het hoogste level dat iemand kan hebben is 1000, dus als je dat hebt,
ben je de enige echte owner van dat kanaal.
Niemand kan dan je flags of je level aanpassen, of je uit de toegangslijst
van het kanaal gooien.
De standaardflags voor elk level kan je opvragen door:
/MSG K INFO DEFAULTFLAGS te typen.


Wat zijn flags?

Geregistreerde kanalen in K zullen elk een lijst met users hebben die bepaalde
toegang tot het kanaal hebben. Deze INFO zal de verschillende flags
op een overzichtelijke manier verklaren.
Elke flag staat verschillende commando's toe voor het kanaal, zie als volgt:

 FLAG |Naam v flag| Verschillende commando's
------+-----------+--------------------------
o | Operator | OP
j | Join | GETKEY INVITE
v | Voice | VOICE UNVOICE
k | Kick | KICK
c | Clear | CLEARCHAN
m | Modify | EDIT DELETE ADD (*)

(*) Je kan altijd jezelf wissen en je eigen auto-op/auto-voice aanpassen.
Zoals je ook kan zien, heb je flags in hoofdletters en in kleine letters.
Wanneer je een flag in een hoofdletter staan hebt, kan je die ook geven
aan een andere gebruiker. Dus een C-flag zou een c kunnen geven aan
iemand anders.
Voor meer informatie over flags/levels:
/MSG K INFO LEVELS


Hoe delete ik mijn kanaal?

Door je zelf te verwijderen uit K.
/msg k delete #uwkanaal handle

Let op: als er andere users in je kanaallijst staan krijgt degene met het hoogste level het ownerschap.


Waar kan je terecht voor problemen of vragen over K?

De crew van #irchelp kunnen je helpen met vragen en of problemen
De crew zit daar op vrijwillige basis en zijn niet altijd aanwezig.
Mogelijk dat je enig geduld moet hebben voor je geholpen wordt.

Aanwezige crew is te herkennen aan hun ops (@ voor hun nicknaam)Site optimized for a browser with support for style sheets.
Site (c) Krey Net's Webmaster.
Feel free to contact us about anything at info@krey.net

 
Chat now!
It's easy with our Javachat!
Just select the channel that you want to chat in